तपाईँ कसलाई खोजिरहनुभएको छ भन्ने निश्चित छैन? Visit Us हाम्रो सामान्य सम्पर्क जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्।

Executive Leadership

मिशेल लान्ज

सारा जावर्स्की

केली मिलर

Chancey Kamp

Administration & Human Resources

रेबेका क्लाइन

Holly Pace-Hart

Fundraising & Communications

Katlyn Cardoso

Brad Boever

जाक जान्डेरेस्की

हन्ना मोनभिल

Leah Wright

Programs, Partnerships & Outreach

जुली लेहमान

Tracie Guild

Tina Ziegler

Jen Friess

Kim Adams

Sabrina Johnson

Brittany Kelly

Mikayla Mihm

मार्था हेन्ज

Jesse Keagle

 • Garden Project - Gardens & Greenhouse Specialist

स्टेभी रिले

 • Garden Project - New American Engagement Sr. Specialist
 • (517) 853-7807

Matthew Romans

माइक टोस्तो

Warehouse & Distribution

Kelly Craig

Jakob Veldhuis

 • स्वयंसेवक कार्यक्रम प्रबन्धक
 • (517) 908-3698

Kevin White

 • Warehouse Manager

डेआना आर्कसे

फिलिस ह्यान्डली

 • Volunteer Engagement Specialist

डोनाभोन फ्लेमिङ

 • Facilities Coordinator

Brittany Streeter

जोस वार्नर

 • Warehouse - Floor Lead

मार्क अब्राहम

 • Volunteer & Salvage Associate

Jordan Baird

 • गोदाम सहयोगी

Gabriel Donelson

 • गोदाम सहयोगी

Josh Heinritz

 • Agency Receiving Associate

Cooper Price-Nicholson

 • गोदाम सहयोगी

एड्वार्ड एल्बिन

 • Driver

Shawn Carpenter

 • Driver

Bryan DeMass

 • Driver

क्रेग इमर्सन

 • Driver

पिटर लोन्सबेरी

 • Driver

डेभिड नोब्रेगा

 • Driver

James Saunders

 • Driver

सामान्य सम्पर्क सूचना

वितरण केन्द्र:

५६०० खाद्य सीटी
बाथ टाउनशिप ४८८०८

tel: (517) 853-7800
फ्याक्स: (५१७) ६४१-२०७६

अनुदान पत्र ठेगाना:

प्र.ओ. बक्स १६२२४
लान्सिङ ४८९०१

मिडिया सम्पर्क:

e: media@glfoodbank.org