तपाईं आर्थिक योगदान गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, GLFB बारे अन्य प्रश्नहरू छन्, एक डिलीवरी गर्दै एक चालक, आदेश टिप्न एजेन्सी वा एक समुदाय सदस्य खाद्य दान गर्दै, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्!

Greater Lansing Food Bank
5600 Food Court
Bath, MI 48808
phone: (517) 853-7800
fax: (517) 641-2076                              

हामीलाई केही पत्र पठाउनुपर्छ? यसलाई पठाउनुहोस्:
ग्रेटर लान्सिङ फुड बैंक

प्र.ओ. बक्स १६२२४
लान्सिङ, मि ४८९०१

email: glfb@greaterlansingfoodbank.org


Building Hours:

Monday – Friday:  9 a.m. – 3:30 p.m.

Saturday: Closed

Sunday: Closed

मिडिया सम्पर्क:

email: media@glfoodbank.org