खाद्य सुरक्षा

भारत सांस्कृतिक समाजले "भोकाहरूलाई खुवाउने" लन्चिङ आयोजना गर्ने

  इन्डिया कल्चरल सोसाइटी टु होस्ट "Feed the Hungry" Luncheon LANSING, Mich.– The India Cultural Society (ICS) ले आफ्नो 2016 "Feed the Hungry" luncheon को भागको रुपमा ग्रेटर Lansing Food Bank (GLFB) मा चेक प्रस्तुत गरिरहेको छ। लामो समयदेखिको परम्परा पछ्याउँदै आईसीएस बोर्ड अफ डाइरेक्टर र सदस्यहरूले क्रिस्टो रे मोरमा खाजा सेवा गर्नेछन्