वालमार्टCity name (optional, अहँ,

भोकसित लड् नु । स्पार्क परिवर्तन । 2019

भोक तिमीले सोचेभन्दा नजिक छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा ४ करोड मानिसहरू भोकमरीसित संघर्ष गर्छन्। मिचिगनमा दैनिक १,४१,१४,७०० मानिसहरू भोकको सामना गर्छन् – र तीमध्ये ३,५६,९३० बालबालिका हुन्। जागरूकता बढाउन र यस मुद्दा विरुद्ध लड्न वाल्मार्ट, सैम क्लब, फिडिङ अमेरिका र ग्रेटर लान्सिङ फूड बैंक (जीएलएफबी) राष्ट्रव्यापी रुपमा आफ्नो छैटौं वार्षिक सुरु गर्दैछन् More