भोको छैन

आशा रोज्नुहोस्, भोक होइन

ग्रेटर लान्सिङ फूड बैंकमा प्रेस विज्ञप्ति हलिडे अभियान सुरु हुन्छ, खाद्य असुरक्षित भोकलाई मदत गर्ने कुरा मध्य-मिशिगनका बासिन्दाहरूले दिनहुँ सामना गर्नुपर्ने कुरा हो। नोभेम्बर ५, २०१८ मा सुरु गरिएको ग्रेटर लान्सिङ फुड बैंकको "आशा छान्नुहोस्, भोक होइन" अभियानले भोकमरी विरुद्ध लड्न समुदायको भूमिकालाई प्रकाश पार्नेछ। "धेरै होइन, आशा छान्ने" कार्यमा भाग लिनेहरू