घर अनुदानमा क्रजर मन

घर अनुदानमा क्रजर मन

के: खाद्य बैंक अफ इस्टर्न मिचिगन, फूड बैंक अफ साउथ सेन्ट्रल मिशिगन, फूड बैंक अफ साउथ सेन्ट्रल मिचिगन, खाद्य जमघटकर्ताहरू, बिर्सिएका हार्भेस्ट, दक्षिणपूर्वी मिशिगनको ग्लीनर्स कम्युनिटी फूड बैंक र ग्रेटर लान्सिङ फूड बैंक लगायत स्थानीय खाद्य बैंक तथा उद्धार संगठनहरू मार्फत भोका छिमेकीहरूलाई खुवाउने तेस्रो वार्षिक अभियान। कहिले: नोभेम्बर २९ देखि जनवरी २७ सम्म को: मिशिगन मोरमा क्रागर पसलेहरू