သံလွင်နှစ်ခြင်း ဥယျာဉ်

တည်နေရာ - 5455 W.Weougby Rd, Lansing, 48911
ပုဂ္ဂလိကဥယျာဉ်ကြီးထွားမှု-ကိုယ်ပိုင်ဥယျာဉ်

ကာရင်နှစ်ခြင်း အသင်းတော်သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဒုက္ခသည်များအတွက် ဤဥယျာဉ်ကို (ယခင်က ဗမာပြည်ဟု လူသိများသော) ဥယျာဉ်ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကာရင်သည် မိမိတို့၏ဇာတိဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ စိုက်ပျိုးသည့် ဥယျာဉ်မှူးများဖြစ်ကြပြီး အမေရိကန်လူမျိုးအချို့လည်း ဖြစ်ကြသည်။

  • ပါဝင်နိုင်ပုံ-

    ဒီဥယျာဉ်ကို လှူဒါန်းဖို့ Susan အီးမေးလ်

  • နေရာ - ၅၄၅၅ ဒဗလျူ ဝီလော့ဘီ အာဒီ၊ လန်စင်း၊ ၄၈၉၁၁