दानदाताले परोपकारी संसारमा सबैभन्दा द्रुत गतिमा बढ्दै गइरहेको गाडी कोष हो भनेर सल्लाह दिए। तिनीहरू परोपकारी बचत खाताजस्तै काम गर्छन् र अनुदानदाताहरूलाई जीएलएफबीलाई अनुदान दिने लचकदार, कम खर्च हुने तरिका उपलब्ध गराउँछन्। दाताले सल्लाह दिएको कोषमा नगद, प्रतिभूति वा अन्य सम्पत्ति योगदान गर्नुहोस् र तपाईं तत्काल कर कटौती गर्न योग्य हुनुहुन्छ। करमुक्त वृद्धिको लागि ती रकम लगानी गर्न सकिन्छ र यसले तपाईंको परोपकारी अनुदानबाट धेरै लाभ उठाउन मदत गर्छ। 

अनुदान दिने व्यक् ति जी एल एफ बी - मा कसरी अनुदान प्रयोग गरिन्छ भन् ने सन्दर्भमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न अनुदान दिने सल्लाह दिन्छन् । कति र कति पैसा दिइएको छ, तपाईं सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ। खाताको लाभार्थीको रूपमा जीएलएफबी नामकरण गरेर स्थायी विरासत सिर्जना गर्नुहोस् वा जीएलएफबी जस्ता परोपकारी संगठनहरूलाई अनुदान सिफारिस जारी राख्न उत्तराधिकारीको रूपमा प्रियजनको नाम दिनुहोस् । 

अनुदान दिने सल्लाह दिइएको रकमबारे अझ बढी जान्न कृपया आफ्नो व्यक्तिगत आर्थिक सल्लाहकारसित सम्पर्क राख्नुहोस्। दिनेबारे सामान्य जानकारीको लागि kelly@glfoodbank.org स्थित फिलेन्थ्रोपीका निर्देशक केली मिलरसित सम्पर्क गर्नुहोस्