टाइसन फूड्स

सम्झना: टाइसन फूड्स, इंक – चिकेन स्ट्रिप उत्पादनहरु

TYSON FOODS, INC. – CHICKEN STRIP PRODUCTS RECALL: Tyson Foods, Inc., a Rogers, Ark. establishment, लगभग 11,829,517 पाउण्ड frozen, तयार-खाने कुखुरा स्ट्रिप उत्पादनहरु सम्झना छ कि extraneous सामाग्री संग दूषित हुन सक्छ, विशेष गरी धातु को टुक्रा, अमेरिकी कृषि विभाग खाद्य सुरक्षा र निरीक्षण सेवा (FSIS) घोषणा. जमेको, तयार भएर खाने कुखुराको धर्का सामाग्री More