प्लेनवेल mi

स्मरण रहोस्: गोरुको बिउ उत्पादन

Ground Beef Products Recall- JBS Plainwell, Inc., a Plainwell, Michigan प्रतिष्ठान, लगभग 43,292 पाउण्ड जमीन ी गोरु उत्पादनहरु सम्झना छ कि extraneous सामाग्री संग दूषित हुन सक्छ, विशेष गरी, कडा प्लास्टिक को टुक्रा, अमेरिकी कृषि विभाग खाद्य सुरक्षा र निरीक्षण सेवा (FSIS) घोषणा. सन् २०१९ को मार्च २० मा जमीनी गोरुको रोटी उत्पादन भएको थियो । अरू धेरै