पत्र वाहकहरू खाद्य ड्राइभ

वर्षकै ठूलो फुड ड्राइभका लागि लेटर क्यारियर, कम्युनिटी एकसाथ आउने

MEDIA ADVISORY – FOR IMMEDIATE RELEASE May 12, 2017 CONTACT: Justin Rumenapp justin@glfoodbank.org Office: 517.853.7818 Letter Carriers, Community Come Together for Year's Largest Food Drive Letter carriers will collecting non-perishable food for Mid-Michigan families on Saturday May 13, 2017. यो हो यस क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो खाद्य यात्रा, र भोजन दान गरिनेछ More