एफडीए

स्मरण रहोस: प्री-कट मेलन

प्रि-कट मेलन सम्झन्छन्: संयुक्त राज्य अमेरिकाको खाद्य तथा औषधी प्रशासन (एफडीए) साथै रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र (सीडीसी) तथा राज्य तथा स्थानीय साझेदारहरूले पहिले नै काटिएको खरबुजा उत्पादनसित सम्बन्धित साल्मोनेला काराऊ रोगहरूको बहुराज्यीय प्रकोपबारे अनुसन्धान गरिरहेका छन्। यी उत्पादनहरूमा कान्टालुप, महको झोल वा तरवार हुन्छ वा अरू कुनै वा सबै मिश्रण हुन सक्छ