साउथसाइड सामुदायिक गठबन्धन बगैंचा

स्थान: 2101 W Holmes Rd., Lansing, MI 48910
निजी बगैचा युवा बगैचा

सन् २००४ मा स्थापना गरिएको यस बगैंचामा रंगीबिरंगी भित्तेचित्रहरू छन् र यसले दक्षिणपट्टिका युवाहरूलाई खाना र बगैंचाको काम गर्न मदत गर्छ।

  • कसरी संलग्न हुने:

    साउथसाइड कम्युनिटी गठबन्धन ५१७-३९४-७४०० मा वा योलान्डा ५१७-८८२-३७७२ मा सम्पर्क गर्नुहोस्

  • स्थान: 2101 W होम्स Rd., Lansing, MI 48910