အလုပ်ရှင်များစွာသည် အလုပ်သမားများ လှူဒါန်းသည့် အလှူငွေများအတွက် လက်ဆောင်နှင့်ကိုက်ညီသော အစီအစဉ်များကို ကမ်းလှမ်းကြသည်။ GLFB ကို လှူဒါန်းခြင်းမတိုင်မီ အလုပ်ခွင်စီမံခန့်ခွဲရေးမှူးနှင့် သင့်အလုပ်ခွင်စီမံခန့်ခွဲရေးမှူးနှင့် စကားပြောပါ။ သူတို့မှာ လက်ဆောင်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ အစီအစဉ် ရှိနေပြီလား ဒါမှမဟုတ် GLFB ကဲ့သို့ အဖွဲ့အစည်းတွေကနေတစ်ဆင့် ကျွန်တော်တို့ရပ်ရွာကို ခြားနားစေဖို့ ကူညီပေးဖို့ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ စဉ်းစားမလားဆိုတာ ကြည့်ပါ။ 

လက်ဆောင်နှင့်ကိုက်ညီသော အစီအစဉ်တစ်ခုကို မည်သို့အကောင်အထည်ဖော်ရမည်နှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိရန် လှူဒါန်းရေး ဒါရိုက်တာ ကယ်လီ မီလာကို kelly@glfoodbank.org