ကော်ပိုရေးရှင်း ထောက်ပံ့ မှု များ သည် ဂျီအယ်လ်အက်ဖ်ဘီ ၏ အလုပ် မှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ် တို့ ၏ ရပ်ရွာ အပေါ် သက်ရောက် မှု တစ် ခု ပြုလုပ် ရန် သင့် ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း အတွက် အံ့ဩ ဖွယ် အခွင့်အရေး တစ် ခု ကို ထောက်ပံ့ ပေး သည် ။ ထောက်ပံ့ ပေး ခြင်း သည် ကျွန်ုပ် တို့ ၏ လုပ်ငန်း ကို တိုး ချဲ့ ပေးသည် သာမက ၊ သင့် အလုပ် သမား များ ၊ ပါဝင် ပတ်သက် သူ များ နှင့် ကျွန်ုပ် တို့ ရပ်ရွာ များ ကို အဓိပ္ပာယ် ရှိ သော ဖော်ပြ ချက် တစ် ခု ပြုလုပ် ပေး ပါ သည် - သင် တို့ ၏ အဖွဲ့အစည်း သည် ကျွန်ုပ် တို့ ဒေသ တွင် ငတ်မွတ်ခေါင်းပါး မှု ကို အဆုံးသတ် ရန် GLFB နှင့် ရပ်တည် နေ ကြောင်း ။ 

GLFB ရဲ့ ပံ့ပိုးပေးသူ ဒါမှမဟုတ် ကော်ပိုရေးရှင်း လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဖြစ်လာဖို့ မျှော်လင့်နေတာလား။ ထောက်ပံ့ရေးအခွင့်အလမ်းများကို kelly@glfoodbank.org ဆွေးနွေးရန် လှူဒါန်းရေး ဒါရိုက်တာ ကယ်လီ မီလာနှင့် ဆက်သွယ်ပါ