ကရိုဂါ

အိမ်တွင်းအဆောက်အအုံများအတွက် ခရိုဂါနှလုံးများ

အဘယ်အရာ– ဒေသခံ စားနပ်ရိက္ခာဘဏ်များနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများမှတစ်ဆင့် ဆာလောင်နေသော အိမ်နီးချင်းများကို ကျွေးမွေးရန် တတိယနှစ်ပတ်လည်ကင်ပိန်း၊ အရှေ့ မစ်ရှီဂန် ၏ စားနပ်ရိက္ခာ ဘဏ် ၊ တောင် ဗဟို မစ်ရှီဂန် ၏ စားနပ်ရိက္ခာ ဘဏ် ၊ စားနပ်ရိက္ခာ စုဆောင်း သူ များ ၊ မေ့လျော့ ခံ ရ သော ရိတ်သိမ်း သူ များ ၊ မစ်ရှီဂန် အရှေ့ တောင်ပိုင်း ၏ ဂလီနာ လူ့ အဖွဲ့အစည်း စားနပ်ရိက္ခာ ဘဏ် နှင့် လန်စင်း စားနပ်ရိက္ခာ ဘဏ် တို့ ပါဝင် သည် ။ ဘယ်အချိန်– နိုဝင်ဘာ ၂၉ ကနေ ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက်ကနေ ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက်ကနေ ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက်ကနေ ဘယ်သူလဲ– မစ်ရှီဂန် မိုရီမြို့က ခရိုဂါ ဈေးဝယ်သူတွေ