အစားအစာဘဏ်လုပ်ငန်း

မျှော်လင့်ချက်ကိုရွေးချယ်ပါ၊ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုမဟုတ်ပါ

စားနပ်ရိက္ခာ လုံခြုံ မှု မ ရှိ သော ငတ်မွတ်ခေါင်းပါး မှု သည် နေ့စဉ် အခြေခံ အားဖြင့် မစ်ရှီဂန် နေထိုင် သူ များ စွာ ရင်ဆိုင် နေ ရ သော အရာ တစ် ခု ဖြစ် သည် ။ ၂၀၁၈၊ နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့မှာ စတင်ခဲ့တဲ့ လန်စင်းစားနပ်ရိက္ခာဘဏ်ရဲ့ "ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုမရှိဘူး" စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကင်ပိန်းက ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုကို တိုက်ဖျက်ရာမှာ ရပ်ရွာရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို ပေါ်လွင်စေပါလိမ့်မယ်။ "မျှော်လင့်ချက်ရွေးချယ်ခြင်း၊ ပိုမို