အခြားအရင်းအမြစ်များနှင့် ပါဝင်ပတ်သက်ရန် နည်းလမ်းများ

ပါဝင်ပါ

ဥယျာဉ်မှူးများအတွက် အရင်းအမြစ်များ

ရိတ်သိမ်းခြင်းကို ထိန်းသိမ်းခြင်း

ဥယျာဉ်ခေါင်းဆောင်များအတွက် သတင်းအချက်အလက်များ

ဥယျာဉ်ခေါင်းဆောင်များ– ကွန်ယက်မှာရှိတဲ့ ဥယျာဉ်တွေအတွက် အထူးအရင်းအမြစ်တွေကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်အလုပ်ကောင်းကို ဘယ်လိုအကောင်းဆုံး ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ ပြောပြပါရစေ။

ထပ်ဆင့်အချက်အလက်များ

  • Garden Project offers home garden resources to households who qualify based on income. Assistance includes access to our Resource Center for free seeds and plants, educational resources, and more. Email us or call us with questions on home garden resources.