အရင်းအမြစ် ဗဟိုဌာန

Welcome to the Resource Center!

The Garden Project Resource Center is a supply depot filled with resources tailored for vegetable gardening. Registered gardeners may visit weekly to pick up free and at-cost gardening supplies.

Resource Center Hours

Fall Plant Distribution

Tuesday, August 1, 2023 | 5 – 7:30 p.m.

We will have collards, cauliflower, broccoli, spinach, kale and Tatsoi/Bok choy. Join us to get your fall garden going!

Other hours by appointment. Contact mike@glfoodbank.org/ 517.853.7806

RC Registration

Garden Project Resource Center services are available to community gardeners and to low/moderate-income home gardeners. Registration is required every year.

Register Here

Services Offered

  • Free seeds (limited to 25 packets per year) – View a sampling of our seed stock here
  • Free seedlings (vegetable transplants) during open hours in April, May and June
  • စံဥယျာဉ်ကိရိယာများကို နှစ်ပတ်ကြာ ချေးငှားပေးခြင်း အခမဲ့ကိရိယာ
  • ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် ချက်ပြုတ်ခြင်း အချက်အလက်များ : စာအုပ်များ၊ မဂ္ဂဇင်း၊ ဗီဒီယို၊ လက်ကမ်းစသည်တို့။
  • ကန်နင်းနှင့် အစားအစာထိန်းသိမ်းရေးကိရိယာများ (အခမဲ့အိုးများနှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများကို နှစ်ပတ် ချေးငှားပေးခြင်း)
  • Helpful staff and volunteers to answer gardening questions
  • ကုန်ကျစရိတ်ရှိတဲ့ ကောက်ရိုးဘယ်းတွေအပါအဝင် ရရှိနိုင်တဲ့ တခြားအရင်းအမြစ်တွေ၊ ကောက်ပဲသီးနှံမျိုးစေ့တွေအပါအဝင် ရရှိနိုင်တဲ့ တခြားအရင်းအမြစ်တွေပါ။

အရင်းအမြစ်ဌာနသို့လည်ပတ်ခြင်းက အခြားဥယျာဉ်မှူးများနှင့် တွေ့ဆုံရန်၊ အကြံဉာဏ်ရရန် သို့မဟုတ် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံရန် အခွင့်အလမ်းများစွာ ရရှိစေသည်!

RC supplies payments: Payments of $5.00 or greater can be paid online here.

Plan Your 2023 Growing Season!

The Garden Project Resource Center is open seasonally to low-moderate home gardeners and community gardeners. We are offering a wide variety of vegetable transplants this season!

Resource Center Transplants 2023

Location and Map

Garden Project’s Resource Center is located at 2401 Marcus St., Lansing, 48912, in the south end of Foster Park.

Attention Community Garden Leaders 

If you would like to pick up resources (seeds, plant starts, tools, etc.) for your community garden as a whole, please contact contact Mike Tosto, Garden Project resource coordinator, to schedule an appointment.

Mike Tosto, resource coordinator – Garden Project
p:  517-853-7806
e:  mike@glfoodbank.org.

Get the latest Resource Center and Garden Project News

Join: Electronic newsletter (weekly news, gardening tips, reminders and educational opportunities)

Connect: Facebook and Instagram 

Phone: 517-853-7809

Email: gardenproject@glfoodbank.org