ဆိုမာဆက် အခန်းများ

တည်နေရာ - 1401 West Holmes လမ်းမကြီး၊ Lansing MI 48910
ပုဂ္ဂလိကဥယျာဉ်ကြီးထွားမှု-ကိုယ်ပိုင်ဥယျာဉ်

ဆိုမာဆက်မြို့သူမြို့သားများသည် ဆိုမာဆက်အခန်းများက ထိန်းသိမ်းထားသော မြှင့်တင်ထားသော ခုတင်များတွင် ကြီးထွားရန် ကိုယ်ပိုင်နေရာရှိကြသည်။

  • ပါဝင်နိုင်ပုံ-

    Contact apartment management at (517) 394-6800

  • တည်နေရာ – ၁၄၀၁ အနောက် ဟော့မက်စ် လမ်းမကြီး၊ Lansing MI 48910