အိုကလန်း လူ့အသိုင်းအဝိုင်းဥယျာဉ်ဟောင်း

တည်နေရာ - 1001 Stanley St., Lansing, MI 48915
ပြည်သူ့ဥယျာဉ်ကြီးထွားမှု-သင့်ကိုယ်ပိုင်ဥယျာဉ်

အိုကလန်း လူ့ အဖွဲ့အစည်း ဥယျာဉ် ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် တွင် လန်စင်း ၏ အနောက်ဘက် ရှိ ဒန်နီဘာ့ခ် ပန်းခြံ တွင် တည်ထောင် ခဲ့ သည် ။ ဥယျာဉ်ဟောင်းတွင် နေထိုင်သူများအတွက် ဥယျာဉ်ဟောင်းဒေသနေရာ၊ ဥယျာဉ်တွင် နေထိုင်သူများ၊ ဒေသခံကလေးများ သင်ယူရန်၊ အိမ်နီးချင်းများ စုဝေးရန်နှင့် လူမှုပေါင်းသင်းရန်နှင့် ရပ်ကွက် ကြီးထွားလာရန်အတွက် ကြိုဆိုလက်ခံဖွယ်နေရာတစ်ခုဖြစ်သော အိုကလန်းရပ်ကွက်ဟောင်းတွင် နေထိုင်သူများအတွက် ကြိုဆိုလက်ခံစရာနေရာတစ်ခုပေးရန် ဥယျာဉ်ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဥယျာဉ်တွင် မြေကွက်တစ်ခုစီတွင် ၂-၃'x6' မြေကွက်များဖြင့် လောလောဆယ် ၂၀-x10'x10' မြေကွက်များရှိသည်။ မြေကွက်တစ်ဝက်ကိုလည်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ထို့ပြင် ဥယျာဉ်သားအားလုံးသည် ပိုကြီးမားသော အသိုင်းအဝိုင်း စိုက်ပျိုးရေးနယ်မြေ၊ နှစ်စဉ် မြေပြင်စိုက်ပျိုးရေးနယ်မြေ၊ ကလေးငယ်များနှင့် ဆေးပင်စိုက်ပျိုးရေးနယ်မြေများကို ထိန်းသိမ်းရန် အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ဦးစားပေး အဖွဲ့ဝင် များ ကို အိုကလန်း ရပ်ကွက် ဟောင်း ၏ အဖွဲ့ဝင် များ အား ပေးအပ် ထား သော်လည်း ၊ အပို မြေကွက် များ ကို အိမ်နီးချင်း အပြင်ဘက် တွင် နေထိုင် သူ များ အား ရရှိ နိုင် ဖွယ် ရှိ သည် ။ ဥယျာဉ်ကို ရိုးရိုးအတွေးအခေါ်တစ်ခုဖြင့် လမ်းညွှန်ပေးထားသည်– "ကြီးထွားမှုနဲ့ ဝေမျှခြင်း၊ စားပွဲနဲ့အသက်၊ သင်ယူမှုနဲ့ ပျော်ရွှင်မှု" ဟူသော ရိုးရိုးအတွေးအခေါ်တစ်ခုက ဥယျာဉ်ကို လမ်းညွှန်ထားသည်။