ဟော်ရီဇုန် မူလဥယျာဉ်

တည်နေရာ - 5776 W.Holt Rd., Holt, Holt, MI 48842
ပုဂ္ဂလိကဥယျာဉ်လူငယ်ဥယျာဉ်

၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ဒီဥယျာဉ်က ကျောင်းလုပ်ငန်းတွေကို ဖြည့်စွက်ပေးတဲ့ လူငယ်ဥယျာဉ်လေးပါ။

  • ပါဝင်နိုင်ပုံ-

    call the school: (517) 694-4224

  • နေရာ - 5776 W.Holt Rd., Holt, Holt, MI 48842